Advies Gezondheidsraad

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/03/19/me-cvs

De gezamenlijke patiëntorganisaties schrijven in een reactie:
De Gezondheidsraad concludeert vandaag dat ME een ernstige chronische ziekte is, die het functioneren en de kwaliteit van leven substantieel beperkt. De zorg voor ME moet beter en Nederland heeft een inhaalslag te maken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, aldus het advies. In Nederland leven naar schatting 30.000 tot 40.000 ME-ptiënten. De patiëntenorganisaties dringen aan op een voortvarende uitvoering van onderstaande maatregelen.