leven met ME·Severe ME

Ernstige ME en hulpmiddelen

Kleine informatieve slideshow om te delen. Met uitleg over het waarom van Severe ME-Dag en een impressie van sommige hulpmiddelen die ME-patiënten gebruiken.Zoals vaker geschreven is Severe ME-Dag een dag waarop we stilstaan bij de ergst getroffenen. Leven met (zeer) ernstige ME lukt niet zonder hulpmiddelen. De eerste wandelstok, rollator, rolstoel. Het maakt een onontkoombare… Lees verder Ernstige ME en hulpmiddelen

leven met ME

See ME Expo

Mijn bijdrage aan de online SeeME Expo van Illustrator interrupted: "UNDEREXPOSED Within Four Walls of Severe ME Exhibit” “The aim of the UNDEREXPOSED Within Four Walls of Severe ME Exhibit is to reflect the darkness we exist in and expose the devastation of this disease.” (citaat Amanda Francey) 🔹Struggle🔹 Should I close the curtainsor let the light… Lees verder See ME Expo