algemeen·gezondheid

Herfstblues

Straks, als ik beter ben,ga ikwil iken zal ik.Je begrijpt vast wat ik bedoel. Waar zal ikeens beginnen,straksals het zover is? Wat eerst?Maar wat als ik straks niet beter word?Straks is trouwens nuvoor je het weet.En nu,nou,dát ken ik wel.Ik leef al jarenin het nu.Straksis numet net een beetje meer.Een beetje meer energie,een beetje meer gezondheid,een beetje meer veerkrachten een beetje meer vooruitzichtop… Lees verder Herfstblues

gezondheid

Snottebel

Ik heb last van ongewenste gastendie mijn bed bevolken,mijn bank bevuilenen ervoor zorgendat mijn voorraad zakdoekenwordt opgeslokt.Een kop vol snot,pijn in de stroten dan toch chocola willenook al proef ik het niet.Want van het ideealleen al knap ik wat op. Nu nog een verse lading zakdoeken inslaanen mijn dagkan niet meer stuk.Al kan je datvan mijn neus bepaald niet zeggen...

gezondheid

Chef sorteercentrum

Een brein is als een halwaar heel veel prikkels binnenkomen.In de hal verzamelen ze zichen reizen dan verder,naar andere hallen.Soms worden zeeven in de wacht gezet.Soms mogen ze meteen doorreizen.Sommige prikkels moeten even geduld hebben,tot hun emotie zich ook heeft gemeldof de lichamelijke reactie.U begrijpt,het is een enorme druktein de hal.Daarom hebben weChef Sorterenin dienst genomen.Hij houdt… Lees verder Chef sorteercentrum

algemeen

Kwijt

Ik ben mijn fut kwijt.Ineenswas ie foetsie.Ik keek onder de kast,in de kast, áchter de kast.Geen fut in, op of achter de kast. Waar dan wel?Ik zoeken,je kent dat wel.Roepen, lokken, boos worden,dreigen.Maar wie kwam?Een kat, nog een kat,tot ik er vier zag, maar geen fut.De fut is foetsieuiteen gevallenin een heleboel deeltjes.De fut gaat naarheel veel… Lees verder Kwijt