katten

Synchroon dutten

Een zachte bank,een kussen,rug aan buik,synchroon dutten.Het leven is goedals je zorgenzich beperken tot hoe laat de brokjes worden geserveerd.Het levenspeelt zich afvan dut naar dutmet tussendoor knuffels en eten, in plaats vanopgejaagd te worden.Niet meer aan denken.Dat was toen,niet nu.Nu is een zacht kussentjeen de zekerheidvan een aaiende hand.