leven met ME

Geest in de fles

Toch nooit gedachtdat dit kleine meisje,zó vol levenslusten met zó veel plannenmoest gaan levenals een geestin een krappe fles,eindeloos wachtendop het momentvan verlossing. Ooit komt die kurk losen springt dit meisjeuit die verdomde flesom het levenweer in te rennenen al huppelendhaar pad te vervolgen,met een hart vol liefdeen een rugzakjevol bijzondere ervaringen.